Οροι Χρήσης

Πνευματικά Δικαιώματα

Το σύνολο του περιεχομένου των ιστιοσελίδων υπό τη γενική διεύθυνση www.mayita.gr, συμπεριλαμβανομένως και των περιεχομένων κειμένων, γραφικών, εικόνων, ψηφιακών αρχείων, λογισμικού και εμπορικών σημάτων, είναι αποκλειστική ιδιοκτησία της ιστοσελίδας mayita.gr και προστατεύεται από τους Ελληνικούς και Διεθνείς νόμους περί προστασίας πνευματικών δικαιωμάτων. Απαγορεύεται οποιαδήποτε έμμεση χρήση της ιστοσελίδας και των περιεχομένων σε αυτή, προς όφελος άλλης επιχείρησης, εμπορικής ή μη, χωρίς την έγγραφη συγκατάθεση της Μαργαρίτας Παπαδοπούλου.

Ηλεκτρονική Επικοινωνία

Όταν επισκέπτεστε το mayita.gr ή αποστέλλετε ηλεκτρονικά μηνύματα (e-mails), αποδέχεστε το δικαίωμα του mayita.gr να έρχεται σε επικοινωνία μαζί σας με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (e-mail). Συμφωνείτε εκ των προτέρων ότι οι ηλεκτρονικές αυτές επικοινωνίες και οι πληροφορίες που διακινούνται μέσω αυτών, ικανοποιούν τις ισχύουσες νομικές απαιτήσεις και κανόνες σχετικά με την ανταλλαγή τέτοιων επικοινωνιών σε γραπτή μορφή.

Νομικό Πλαίσιο

Οι επισκέπτες της ιστοσελίδας mayita.gr συμφωνούν ότι οι συγκεκριμένοι Όροι Χρήσης υπόκεινται στους Νόμους του Ελληνικού Κράτους σχετικά με όποια διαφωνία προκύψει μεταξύ χρηστών και της ιστοσελίδας mayita.gr, και κατά επέκταση, της Μαργαρίτας Παπαδοπούλου. Οποιεσδήποτε διαφωνίες που σχετίζονται με οποιονδήποτε τρόπο με την χρήση της ιστοσελίδας mayita.gr ή με τις υπηρεσίες που παρέχονtαι μέσω αυτής, οι οποίες δεν είναι δυνατόν να επιλυθούν εξωδικαστικά, θα επιλύονται στα αρμόδια Δικαστήρια των Αθηνών.